آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, February 18, 2006
دالایی لاما یا لالایی ما

دالایی لاما، رهبر روحانی تبت که سال هاست در تبعید به سر می برد، برای چهارمین بار در چند سال اخیر به اسرائیل آمده تا مردم منطقه را به صلح و آرامش تشویق کند ومثل همیشه بگوید خشونت راه حل نیست. جالب اینجاست که دولت اسرائیل از ترس چین از او استقبال رسمی نکرده و فقط چند تن از وزیران اهل دل با او ملاقات دوستانه داشته اند. دالایی گفته خوشحال می شود گپی هم با رهبران حماس بزند. درعکس او را در کنار دیوار ندبه می بینید. من فقط شیفته رنگ کلاه و هماهنگی آن با ردایش شده ام. فیلم بخشی از مصاحبه مطبوعاتی او را می توانید اینجا ببینید.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats