آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, January 31, 2009
ترانۀ شبات - امروز
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Friday, January 23, 2009
ترانۀ شبات - شهر خالی، جاده خالی

نگار

با تشکر از بنی.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, January 17, 2009
Chopin Ballade

Vladimir Horowitz - Chopin Ballade 1

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, January 10, 2009
Adagio

Brahms - Sonata No.3 D Minor - Adagio

violin: Itzhak Perlman- piano: Daniel Barenboim

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, January 03, 2009
Mozart - Requiem

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats