آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, May 28, 2009
جناب حسود

John Lennon - Jealous Guy

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, May 23, 2009
ترانۀ شبات - چاکریم زندگی


Joan Baez y Mercedes Sosa - Gracias a la vida

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Wednesday, May 20, 2009
عجب غافل بودم من

قر و قاطی - منوچهر


Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Sunday, May 17, 2009
جانمی سلیقه
با کمال تعجب دیشب اروپا سلیقۀ من را پسندید و دو ترانه ای که در دو پست قبلی دیدید یعنی نروژ و ایسلند به مقام های اول و دوم رسیدند. آذربایجان با آرش سوم شد و ترانۀ اسرائیلی همان طور که انتظارش می رفت شانزدهم شد.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, May 16, 2009
نمایندۀ نروژ

EUROVISION 2009 - SEMIFINAL 2 - NORWAY - ALEXANDER RYBAK - Fairytale

این ترانه را هم به لیست قابل شنیدن ها اضافه کنید، ببینیم اروپا تا چه حد با من موافق است.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Friday, May 15, 2009
ترانۀ شبات - راسته؟

Eurovision Song Contest 2009
Iceland: Yohanna - Is It True

فردا شب مرحلۀ نهایی مسابقات یوروویژن در مسکو برگزار می شود و این ترانۀ ایسلندی از معدود ترانه های قابل شنیدن این مسابقه است، شانس زیادی هم برای برنده شدن ندارد چون ایسلندی ها رفقای زیادی در اروپا ندارند.

ترانۀ اسرائیلی را اصلا دوست ندارم، به نظرم چیز بی خودی از آب درآمده.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, May 09, 2009
ترانۀ شبات - لالایی

استر عفریم - شب

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, May 02, 2009
ترانۀ شبات - تو ترانه ای

شلومو ارتصی - تو ترانه ای

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats