آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, March 28, 2009
ترانۀ شبات - اَلش

شیمعون بوسکیلا و شلومو ارتصی - اَلش

این ترانه به دو زبان عبری و عربی مراکشی خوانده شده، زیرنویس انگلیسی هم دارد.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, March 21, 2009
ترانۀ شبات- بهار دل نشین

بنان- بهار دل نشین

عید همگی بود مبارک!

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, March 14, 2009
ترانۀ شبات - مونو

شلومو سارانگا - مونو

مونو در مقابل استریو در این ترانه به معنای تنهاست.
شاعر می گوید: من تنها هستم و با تنهایی خوشم و از عشق فرار می کنم.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, March 07, 2009
ترانۀ شبات - راه دراز
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats