آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, February 27, 2009
ترانۀ شبات - آزناوور

Charles Aznavour - Emmenez- moi

Take Me Along
On the docks where the boredom
Of life is all that I own
I see boats coming in
With the fruits of unknown places
I watch as they come
From a world in the sun
That I see in my Mind
But then it's farewell
To this cold northern hell
They can leave far behind
Let me go where they go
Let me fly the winds that they fly
For to stay in this place
Will destroy a man such as I
Take me along
A long way from here
Take me along to a faraway shore
When you are poor
It's easy to bear
With sunshine and soft
Summer air
At the end of the day
In a bar with sailors I stand
And I talk about girls, about love
A glass in my hand
But then in my dreams
I can travel it seems
On a thought, Southern bound
And there I can hold
All the magic and goldOf the love
I have found
When the bars On the keyside are closed
Alone I remain
I continue to dream And each night
The dream is the same
Take me along
A long way from here
Take me along to a faraway shore
When you are poor
It's easy to bear
With sunshine and soft Summer air
Very soon I will take any job
Or chance that I can
Though I dream like a child
For my dreams I'll work like a man
Work and with pride
For my ticket to ride
Where the sun shines for me
Survive any storm
To be wild to be warm
That's the way I must be
I'll be leaving behind no regrets
And all of my past
And I'll call to the sea
As I sail to freedom at last
Take me along
A long way from here
Take me along to a faraway shore
When you are poor
It's easy to bear
With sunshine and soft Summer air

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Friday, February 20, 2009
ترانۀ شبات- پس مانده های زندگی
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, February 14, 2009
ترانۀ شبات - همۀ این ها برای توست

دنی سندرسون -همۀ این ها برای توست

این یکی از محبوب ترین ترانه های طنزعاشقانۀ این اطراف است. نام دیگرش دن کیشوت است.

این همه برای توست...
به غروب نگاه کن
هنوز زمانش نگذشته.
ستاره ها سال هاست
مجانی می درخشند.

وقتی دریاچه یخ زده
مرغابی ها کجا می روند؟
معجزات هر روز رخ می دهند
نوبت ما هم می رسد.
این همه برای توست..

ای دن کیشوت
انقدر ساده نباش،
این دنیا پسر جان
جایی برای خیال باف ها نیست.
ای دن کیشوت
به خاطر من بیدار شو
در هر صورت
قهرمان من می مانی.

برای خودم کاری پیدا می کنم،
می روم در هتل کار می کنم.
با پولی که پس انداز می کنم
برای خودمان قصر می سازم.
این همه برای توست..

ای دن کیشوت انقدر ساده نباش،
این دنیا پسر جان
جایی برای خیال باف ها نیست.
ای دن کیشوت
به خاطر من بیدار شو
در هر صورت
تو قهرمان من می مانی.

شبات و والنتاین شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Friday, February 06, 2009
ترانۀ شبات - مندلسون

Sarah Chang: Mendelssohn Violin Concerto Mvt.1 Part1

به مناسبت دویستمین سالگرد تولد فلیکس مندلسون.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats