آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, June 29, 2009
روزهای معصومیت

ریتا جهان فروز - روزهای معصومیت

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, June 27, 2009
ترانۀ شبات- چمن سبز خانه

Joan Baez - The Green Green Grass Of Home

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Monday, June 15, 2009
خبر
دوستان من در لس آنجلس از من خواسته اند این خبر را منتشر کنم:


"Last night (Saturday night, June 13th), in the Kabbalah Center International, Los Angeles, 350 attendees prayed and meditated for people of Iran, who are fighting to establish their human dignity. As Rav Berg says, human dignity is the first step toward unconditional love and the key to ending the pain and suffering in the entire world."

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
Saturday, June 06, 2009
ترانۀ شبات - هوای گریه

همایون شجریان - هوای گریه

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats