آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, September 12, 2008
ترانۀ شبات - شکیلا

شکیلا - شعلۀ بیدار

بعد از مدت ها غرب زدگی بد نیست یادی از خواننده های وطنی کنیم. شعرش از فریدون مشیری ست.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats