آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, September 18, 2008
آوای زندانی سابق

Johnny Cash - San Quentin

وقتی یک هنرمند به جایی که در آن زندانی بوده برمی گردد و برای زندانی ها برنامه اجرا می کند نتیجه اش این می شود. جاهایی را سراغ دارم که می شود این ترانه را برای شان خواند.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats