آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, October 24, 2008
ترانۀ شبات - آتیش

موشه پرتص - آتیش

کم کم داشتید نگران می شدید که ژانر میزراخی را فراموش کرده ام؟ هرگز! حالش را ببرید. آتش به عبری می شود "اِش".

شاعر می گوید:
آتش در قلبم زبانه می کشد
و در جسم بی قرارم
وقتی به تو نزدیک می شوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats