آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, April 25, 2009
ترانۀ شبات - اگر نبودی

Joe Dassin - Et si tu n'existais pas

ترجمۀ انگلیسیش اینجاست.

شبات شالوم

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats