آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, March 28, 2009
ترانۀ شبات - اَلش

شیمعون بوسکیلا و شلومو ارتصی - اَلش

این ترانه به دو زبان عبری و عربی مراکشی خوانده شده، زیرنویس انگلیسی هم دارد.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats