آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, February 18, 2006
ترانه شبات
این خانم زیبا رویی را که ملاحظه می کنید اسمش میری مِسیکاست. با وجود این که یک سالی بیشتر نیست که پا به میدان خوانندگی گذاشته، کارش کلی گل کرده و خواننده سال 2005 شده. ترانه "به آنجا" را با صدای میری مسیکا میتوانید اینجا بشنوید. به خاطر رعایت حال دوستانی که در ایران هستند و سرعت خطشان پایین است فایل موسیقی را تا حد ممکن کوچک کرده ام که البته به قیمت پایین آمدن کیفیت تمام شده است.
اگر مقبول نظر افتاد، قول می دهم هرشنبه یک خواننده جدید را به شما معرفی کنم.
شبات شالوم
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats