آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, April 03, 2007
جادۀ ابریشم
جادۀ ابریشم - کیتارو
امروز متوجه شدم که کیتارو در حقیقت اسم یک شخصیت کارتونی بوده که بر و بکس روی ماسانوری تاکاهاشی گذاشته اند و همین طور تا امروز رویش مانده است. امیدوارم این اسم هایی که من روی دوستانم می گذارم هم روزی به دردشان بخورد. از قرار اولین بار دنیا با او در حوالی سال 1982 از طریق همین موزیک متن سریال محشر جادۀ ابریشم ساختۀ تلویزیون ملی ژاپن آشنا شده که در ایران هم آن را بارها دیده ایم.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats