آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Sunday, November 11, 2007
دَه لو خوشگله
استاد عباس قادری - ده لو خوشگله
تا به حال کسی معشوقه را به این زیبایی توصیف کرده؟

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats