آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, October 29, 2007
رابطۀ پروستات با بازار بورس

امروز نخست وزیر اولمرت با اعلام این خبر که می‌خواهد ساعت ده صبح کنفرانس خبری در مورد وضعیت جسمی‌اش برگزار کند، همه را غافلگیر کرد. بازار بورس تل-آویو که چند روز بود در حال صعود یا ورم بود ناگهان به طور فجیعی سقوط کرد و خبرنگارها که داشتند از فضول درد می‌مردند حدس و گمان‌های کشکی از خودشان در‌کردند تا وقت پر کنند. بالاخره کنفرانس برگزار شد و اولمرت اعلام کرد که پزشکانش تشخیص داده‌اند که دچار سرطان پروستات شده، ولی این بیماری در مراحل اولیۀ آن و کاملاً قابل درمان است. اولمرت گفت که بیماریش هیچ آسیبی به کارش نخواهد زد و اگر احتیاج به عمل باشد دورۀ درمانی کوتاه خواهد بود.
در اسرائیل قانونی وجود ندارد که نخست وزیر را وادار کند دربارۀ وضعیت جسمانی‌اش به مردم گزارش دهد ولی اولمرت ترجیح داده قبل از این که شایعات پر و بال بگیرند و هزار عیب دیگر رویش بگذارند خودش قال قضیه را بکند و خیالش را راحت کند. در غیاب اولمرت، وزیر خارجه تسیپی لیونی زمام امور را خراب خواهد کرد.
از همه مهم‌تر بعد از این کنفرانس بورس تل-آویو دوباره به روال صعودی وَرَمی اش برگشت تا کی دوباره پنچر شود.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats