آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, January 12, 2008
ترانۀ شبات - میری مسیکا
میری مسیکا - اگر عشق تو این است
ظاهراً این ترانه از "اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمی خوام چشمام دنیا رو ببینه" خانم گیتا الهام گرفته.
شبات شالوم
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats