آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, December 21, 2007
ترانۀ شبات - زندگی زیباست
Noa - Life is beautiful
فیلم "زندگی زیباست" ساختۀ روبرتو بنینی را که حتماً یادتان هست، چند سال پیش "اخی نوعم نینی" یا همان نوآ براساس موزیک متن فیلم ترانه ای نوشته که یک وقت دیدید به شنیدنش ارزید.
به قول مجری مثبت های برنامه های رادیویی:
زندگی زیباست ای زیبا پسند
زیبه اندیشان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت
تِ بدید.
شبات و یلدا شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats