آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, December 28, 2007
ترانۀ شبات - رومئو
رومئو - یهودیت تامیر
می دانم آن قدر اینجا ترانه گذاشته ام که صدای اعتراض ملت درآمده ولی راستش سرم مخصوصاً این روزها چنان شلوغ است که فرصتی برای نوشتن نمی ماند.
اگر وقت داشتم از پایان اعتصاب معلم ها بعد از نزدیک دوماه می نوشتم یا از این که بازیگر نقش اول فیلم اسرائیلی "بازدید ارکستر" برندۀ جایزۀ اسکار اروپایی شد یا از میلیاردر اسرائیلی لِو لِوایف که گویا دارد به انگلیس مهاجرت می کند یا از کمرنگ بودن کریسمس اینجا یا از یک ماجرای جیمز باندی که هفتۀ پیش در حال رانندگی برایم پیش آمد و اجدادم را جلوی چشمم آورد یا از ترانه های مسحورکننده ای که دوست آهنگ سازم نوشته و من از اولین شنونده هایش بودم یا از تولدهایی که گذشت و جایم خالی بود و تولدهایی که در راه است و جایم خالی خواهد بود یا از دوستی که تازگی خانه اش را دزد زده و آقا دزده با بی رحمی حتی شکم عروسک های بچه ها را هم به دنبال گنج سفره کرده!
خلاصه خواستم بگویم چیز زیادی از دست ندادید.
شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats