آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, April 19, 2008
شب متفاوت

Prince of egypt

چه فرقی دارد امشب با شب های دیگر؟

این جمله را طبق مراسم امشب باید کوچک ترین بچۀ خانواده بپرسد و این تازه شروع یک نشست دو سه ساعته است که بعضی ها آن را فرح بخش می یابند و بعضی ها جان کاه. البته بستگی به نحوۀ اجرا، مدیریت مجلس، کیفیت غذا و صدای مهمان ها هم دارد. معمولا در خانواده های پر جمعیت بیشتر خوش می گذرد چون مراسم به راحتی از کنترل خارج می شود.

انگار از این مسئله که خروج از مصر که هر سال این وقت ها جشنش را می گیریم به روایت کتاب مقدس تازه شروع چهل سال آوارگی و در به دری و جنگ و خون ریزی بوده کک کسی نمی گزد یا از این که موسای نبی هرگز پا به سرزمین موعود نگذاشت و فقط آن را از دور دید.

عید پسح مبارک.

این کلیپ هم دیدنی ست.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats