آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Sunday, March 30, 2008
فرامرز اصلانی


به قول مسعود شست چی: به به، به به!
صدای امریکا ناپرهیزی کرده و در برنامۀ شنبه "میز گردی با شما" یک مصاحبۀ موزیکال عالی با فرامرز اصلانی خوانندۀ محبوب من و یک فوج آدم دیگر راه انداخته که اصلانی در آن چند تا از ترانه هایش را اجرا می کند، تا برش نداشته اند بجنبید، دوامش از یک هفته بیشتر نیست.
مرحمت عالی مشتعل!
راستی به نظر شما ارتباطی بین شست چی و بیلاخ چی وجود دارد؟

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats