آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, March 17, 2008
از دو سوی دیوار
این ویدئو داستان دو دوست یکی اسرائیلی بنام موشه شینار و دیگری فلسطینی بنام منیر درویش است. سالها پیش منیر درویش بعنوان مقاطعه کار در ساختن منزل مسکونی موشه شرکت داشته است و رفته رفته دوستی بسیار مستحکمی بین آنان برقرار می شود.
پس از اتفاقات سالهای اخیر و بالا گرفتن جنگ و نزاعها و برپائی دیوار جدا کننده بین فلسطینی ها و اسرائیل بین آنان فاصله می افتد.از آخرین باری که موشه و منیر یکدیگر را دیده اند حدود ١۵ سال می گذرد. تیم خبری تلویزیون دولتی کانادا CBCدر پی آنست که این دو مرد را علیرغم مشکلات قانونی که برای مسافرت هر دوی اینها به مناطق یکدیگر وجود دارد بار دیگر در کنار هم قرار دهد.
این ویدئوی پر احساس از داستان بزرگی حکایت می کند که چگونه عشق و محبت انسانها به یکدیگر قادر است موانع و "دیوار"ها را هر اندازه که بلند هم بنا شده باشند در هم نوردد. احتمالا شما هم با دیدن این ویدئو اشک بر چشمانتان خواهد نشست.
این ویدئوی دیدنی را هفتۀ پیش شازده پژمان به من معرفی کرد، من هم برای چند نفری از دوستانم فرستادمش، امروز دیدم قبلا در بالاترین داغ شده، به هر حال اگر هنوز آن را ندیده اید دیگر وقتش رسیده.
در ضمن ببینید این آقای شهیر شهیدثالث در شهیر بلاگ چه کرده، جداَ قلمش گرم.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats