آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, September 18, 2008
ترانۀ شبات - استلا ماریس

استلا ماریس - شمعی کنار پنجره

اسم این گروه راک که سال هاست عمرش را به شما داده استلا ماریس و اسم خوانندۀ اصلیش که الان سر براقی دارد پابلو روزنبرگ است. در این ترانه پابلو به دلدارش می گوید:

چه برایت زمزمه کنم تا نگاه کنی
این منم که در آستانۀ در ایستاده‌ام
چگونه تو را لمس کنم
تا جسمم را بار دیگر احساس کنی

از دریا برایت
نسیم نوازش‌گر را فرستادم
تا در گوشت زمزمه ‌کند و به تو
نشانی از وجود من بدهد

فقط شمعی کنار پنجره بگذار
تا به آرامی رقص جان‌ها را آغار کنیم
شمعی کنار پنجره بگذار
و قلبم دوباره خواهد تپید
.......

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats