آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, November 13, 2008
The Killers

The Killers- Human


این ترانه با طراحی صحنۀ کف انگیزش چند روز پیش در مراسم اهدای جوایز ام تی وی اروپا اجرا شد.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats