آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Sunday, December 14, 2008
دمی با لودویگ

Beethoven Egmont Overture -Bernstein Vienna Philharmonic

وقتی دوست موسیقی دانت اول صبح یک سری کارهای کلاسیک با توضیح و تفسیر برایت می فرستد، تازه می فهمی چه چیزی می تواند تمرکز از دست رفته ات را برای دقایقی برگرداند. بگذریم که بعد از ساعتی حس می کنی کسی دارد شقیقه هایت را بی رحمانه فشار می دهد. شما هم از این تجربه ها داشته اید؟

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats