آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, December 05, 2008
ترانۀ شبات - اُدِتا

You Don't Know My Mind / Odetta

اُدتا هلمز را که چند روز پیش عمرش را به شماداد "صدای جنبش حقوق بشر" می نامیدند. هنرمندانی مثل باب دیلن،جون بائز و مرحوم جنیس جاپلین تاثیر او را بر کار خود انکارناپذیر می دانستند.

این مصاحبۀ ویدئویی نیویورک تایمز با اُدتا با عنوان "آخرین حرف" بسیار دیدنی ست. (با تشکر از جناب فریدون معزی مقدم)

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats