آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, July 04, 2009
ترانۀ شبات - غوغای ستارگان

شکیلا- غوغای ستارگان

به نظر من این بهترین اجرای این ترانه و بهترین کار شکیلاست، شما چه فکر می کنید؟

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats