آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, November 20, 2007
داوید دئور
مدتی ست کار این خواننده حسابی در کشورهای خاور دور گرفته. ببینید دوستان چشم تنگمان چه حرکات موزونی انجام می دهند.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats