آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, July 29, 2008
هاوا ناگیلاهه

هاوا ناگیلای هندی!

این مدلی اش را ندیده بودیم که به لطف شهرام دیدیم.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats