آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, July 04, 2008
ترانۀ شبات - به سوی دیوارها می گریم

دیوید بروزا - به سوی دیوارها می گریم

دیوید بروزا خوانندۀ خوبی ست که به زبان های عبری و اسپانیایی می خواند و با عمل جراحی هم نمی شود او را از گیتارش جدا کرد.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats