آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, September 22, 2008
That's amore'

DEAN MARTIN - THAT'S AMORE'

در این ترانه دین مارتین به ریشۀ ایتالیایی خود بازگشته. خودمانیم صدای دوبلور جری لوئیس از خودش خیلی بهتر است.


مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats