آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, January 23, 2009
ترانۀ شبات - شهر خالی، جاده خالی

نگار

با تشکر از بنی.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats