آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, January 10, 2009
Adagio

Brahms - Sonata No.3 D Minor - Adagio

violin: Itzhak Perlman- piano: Daniel Barenboim

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats