آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, February 14, 2009
ترانۀ شبات - همۀ این ها برای توست

دنی سندرسون -همۀ این ها برای توست

این یکی از محبوب ترین ترانه های طنزعاشقانۀ این اطراف است. نام دیگرش دن کیشوت است.

این همه برای توست...
به غروب نگاه کن
هنوز زمانش نگذشته.
ستاره ها سال هاست
مجانی می درخشند.

وقتی دریاچه یخ زده
مرغابی ها کجا می روند؟
معجزات هر روز رخ می دهند
نوبت ما هم می رسد.
این همه برای توست..

ای دن کیشوت
انقدر ساده نباش،
این دنیا پسر جان
جایی برای خیال باف ها نیست.
ای دن کیشوت
به خاطر من بیدار شو
در هر صورت
قهرمان من می مانی.

برای خودم کاری پیدا می کنم،
می روم در هتل کار می کنم.
با پولی که پس انداز می کنم
برای خودمان قصر می سازم.
این همه برای توست..

ای دن کیشوت انقدر ساده نباش،
این دنیا پسر جان
جایی برای خیال باف ها نیست.
ای دن کیشوت
به خاطر من بیدار شو
در هر صورت
تو قهرمان من می مانی.

شبات و والنتاین شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats