آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, February 06, 2009
ترانۀ شبات - مندلسون

Sarah Chang: Mendelssohn Violin Concerto Mvt.1 Part1

به مناسبت دویستمین سالگرد تولد فلیکس مندلسون.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats