آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, March 02, 2006
گودرز گربه و شقایق موش

سال ها بود این سئوال فکرم را مشغول کرده بود که چرا در کارتون تام و جری یک موجود کثیف و بدذاتی مثل موش را گرفته اند و از آن چهره ای چنین شیرین و جذاب ساخته اند که نه تنها بچه ها بلکه بزرگترها هم آن را تا این اندازه دوست دارند. تا این که سخن رانی این استاد عالی قدر را دیدم و فهمیدم در پس پرده چه می گذرد. ای دل غافل، چرا خودم زودتر حدس نزده بودم؟ از این سخن رانی فقط توانستم یک ایراد کوچک بگیرم، جسارت است استاد ولی می گویند خالق تام وجری نه آن فیلم ساز یهودی، والت دیسنی بلکه یکی از رقیبان او گروه هانا- باربِراست. من فقط شیفته ی پشت کار دانشجویانی شدم که از گفته های استاد با دقتی اتمی یادداشت برمی دارند. مرا به یاد جوانان غیور دیگری در دهه سی در مکان نیمه روشن دیگری انداخت، شما را چطور؟
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats