آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, March 10, 2006
حذف یا انتخاب؟

قرار است انتخابات پارلمان اسرائیل حدود 18 روز دیگر برگزار شود و به همین خاطر بازار تبلیغات برای حزبهای مختلف داغ است. از آنجا که تعداد زیادی حزب ریز و درشت وجود دارد هیچ حزبی نمی‌تواند به تنهایی اکثریت کرسی‌ها را کسب کند و کابینه تشکیل بدهد. پس راهی جز ائتلاف با حزبهای کوچک نمی‌ماند و اکثر اوقات همین حزبها هستند که اگر به ائتلاف بپیوندند و خدای نکرده بعضی از خواسته‌هایشان برآورده نشود یا کسی به آنها بگوید بالای چشمتان ابروست، کاسه کوزه را به هم می‌زنند و با قهر و آشتی‌هایشان دولت را فلج می‌کنند. یکی از این حزبها، شینوی(تغییر) نام دارد که یک حزب ضد مذهبی است دیگری شَس که شدیدا مذهبی است. حزب شینوی که در دورۀ قبلی انتخابات 15 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورده بود کم کم قدرت خود را به خاطر اختلافات داخلی از دست داده و به نظر می‌آید در این دوره بیش از 2 تا 3 کرسی کسب نکند. این تبلیغ انتخاباتی حزب شینوی را ‌بینید. گوینده مابین حرفهایش می‌گوید اگر مذهبی‌های دوآتشه رأی بیاورند و وارد کابینه شوند قوانین مذهبی را به جامعه تحمیل می‌کنند، مشکلات اقتصادی را بیشتر می‌کنند و دیگر نمی‌توانیم آزاد زندگی کنیم، پس به ما رأی بدهید تا جلوی آنها را بگیریم. تصویر هم مردی را نشان می‌دهد که در خیابان راه می‌رود و مذهبی‌ها یکی یکی از او آویزان می‌شوند تا وقتی که به صندوق رأی می‌رسد و به شینوی رأی می‌دهد همۀ آنها به طرز فجیعی ناپدید می‌شوند. اخیرا کمیتۀ برگزاری انتخابات بخشهایی از تصاویراین تبلیغ را به خاطر توهین به قشر خاصی از مردم حذف کرده ولی پخش آن از تلویزیون هنوز ادامه دارد. شما کاملش را ببینید.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats