آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, June 15, 2007
ترانۀ شبات - گروه مارماهی
ترانۀ استیکر - گروه مارماهی
گروه "هَداگ نَخَش" یا مارماهی یکی از معروف‌ترین گروه‌های موزیک هیپ‌هاپ اینجاست. اعضایش همه زادۀ اورشلیم هستند و چند سالی‌ست فعالیت هنری با نیم نگاهی به جناح چپ سیاسی دارند. ترانۀ استیکر را نویسنده و اکتیویست برجستۀ اسرائیلی داوید گروسمن نوشته که ملغمه‌ای‌ست از شعارهای سیاسی و مذهبی متفاوت نوشته شده روی استیکر‌هایی که همه جا دیده‌می‌شوند و نمادی از پیچیدگی این جامعه هستند.
مثلاً زمانی که اسحق رابین ترور شد بیل کلینتون که رابطۀ نزدیکی با او داشت در پایان سخن‌رانی مراسم خاک‌سپاری‌اش به عبری گفت: "شالوم خَوِر" یعنی "خداحافظ رفیق" و این تبدیل شد به یک استیکر که تا مدت‌ها روی ماشین بیشتر هواداران صلح می‌دیدی. در مقابل راستی ها هم استیکری درست کرده بودند که می گفت: "همه اش تقصیر توست رفیق"! که اشاره داشت به حملات انتحاری که بعد از قرارداد اسلو اوج گرفتند.
این هم
چند ترانه و کلیپ (با ترجمۀ انگلیسی) و باز هم کلیپ(+ و +) از گروه مارماهی.


شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats