آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, May 11, 2007
ترانۀ شبات - زیر آسمان خاورمیانه

زیر آسمان خاورمیانه - شلومو ارتصی و پسرش

زیر آسمان خاورمیانه
ماه دست و پایش را جمع می‌کند
مرد قلم مو به دست می‌گوید دلهره
و تو را کم و بیش مشابه نقاشی می‌کند
حالا وقت تاق‌باز خوابیدن است
نصف دنیا مواد مصرف می‌کند
بدنم از ترانۀ رکسان مور مور می‌شود
تبعیض هم مرا به چندش می‌اندازد

زیر آسمان خاورمیانه
وقت داشتی زیبا بشوی و دل ببری
با اعتماد به نفس به خیابان می‌روی
و سر خورده بازمی‌گردی
نصف دنیا به زور روزی‌اش را به دست می‌آورد
نیمی از آن از نیم دیگر متنفر است
بدنم مور مور می‌شود
چه کسی دوست و چه کسی دشمن است؟

زیر آسمان خاورمیانه
آفتاب روی هندوانه‌ها غروب می‌کند
آرزوهای شیرین
مثل زنجیر طلا بر گردن‌مان
من را از این سو به آن سو و تو را
از آن سو به این سو
چون آهنگ باله
پرتاب می‌کنند
تا زمانی که خشم دریا فرو ننشیند
نمی دانیم چه قیمتی می‌پردازیم

زیر آسمان خاورمیانه
دست‌هایت مرا نوازش می‌کنند
به زودی انتخابات است
و تو جانور سیاسی با اقلیت ها همراهی‌
حالا وقت میزراخی خواندن است
نصف دنیا یونانی می‌خواند
بدنم به هر حال مور مور می‌شود
از عشق و از ترور


Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats