آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, June 23, 2007
تانگوی نفلی

Haris Alexiou-To tango tis Nefelis


این ترانه را معمولاً هر جا بخواهند تارهای روح آدم را قلقلک بدهند پخش می کنند از وبلاگ گرفته تا رادیو، آن قدر که گاهی از دماغ آدم درمی آید. ترانۀ آن را با نام تانگوی نفلی در سال 96 دوست عزیزمان هریس آلکسیو نوشته و ماه ها در لیست تاپ تن اروپا بوده. نمی دانم چه طور می شود با آن تانگو رقصید فقط می دانم که نفلی نام الهۀ ابر و باران یونان باستان است.Nefeli's Tango


Lyrics: Haris Alexiou
Music: Loreena McKennitThe golden ray that Nefeli wears on her hair
makes her looking so special in the vineyard,
was stolen by two little angels
Two little angelsWho desire Nefeli in their dreams
To feed her pomegranate and honey
So that she was unable to remember and forgot what she wants
She was cheated.
Her perfume was stolen and wore by hyacinths and lilies
And Eros sends his arrows
They laugh at her
But Good Zeus
Grabs her youth’s water, turning her to cloud and scattered her
So she won’t be found again…

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats