آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, September 27, 2007
باز هم سایه بان ها

Emma Shapplin-Dalaras - Spente Le Stelle

باز هم چشم بر هم نزده یک سال گذشت و عید سایه‌بان‌ها (سوکوت)آمد و کوچه و خیابان‌های ما پر شد از آلونک‌های کوچک با سقف حصیری. این عید را پارسال معرفی کرده‌بودم پس احتیاجی به تکرار نیست. فستیوال‌ها و کنسرت‌ها هم مثل هر سال به راهند. یکی از مهمان‌های مهم امسال دالاراس خوانندۀ محشر یونانی‌ست که دو سه شبی در تالار فرهنگ تل- آویو برنامه داشت و من که سعادت حضور در صحنه و له شدن زیر دست و پا را نداشتم به شنیدن پخش مستقیم کنسرتش از رادیو بسنده کردم. او هشت سالی بود پایش را این طرف ها نگذاشته بود.
ترانۀ "ستاره‌ها رفته‌اند" را با صدای دالاراس و اما شاپلان بشنوید تا رستگار شوید. این هم ترجمۀ انگلیسیش:

The stars have gone out
You've lost this heart
While chasing after a mirage
You've betrayed this heart
And I can do nothing but hate you
Can you hear my pain?
Your voice dies
And stupid as I am, I wait for you forever
Forget or live no longeror,
then, only the night, the night, the night!
The stars have gone out
With the pale moon beam
Love cries
That rushes forward like a wave
Then disappears
The night is empty
And the hope it brings is brief
Bitter tears fall
A broken heart, despairingpasses by...
What has happened to the empty dreams?
Where have the brief temptations gone?

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats