آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, September 06, 2007
پاواروتی

Pavarotti - Nessun Dorma
پیش خداست امروز.
"نسون دورما" را "نگذارید کسی بخوابد" معنی می کنند. چقدر سمبلیک است برای کسی که به خواب ابدی فرو رفته.
کار محشری از دوران جوانی اش را اینجا می توانید ببینید.
روحش شاد.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats