آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, November 23, 2007
ترانۀ شبات _ اِوا کسیدی

Fields of Gold - Eva Cassidy
اِوا کسیدی (1963-1996) از جمله هنرمندان طفلکی ست که تنها پس از مرگ شان به معروفیت رسیدند. او در زمان حیاتش به موفقیت خاصی دست نیافت، ولی از وقتی به عالم باقی شتافته حسابی مورد محبت قرار گرفته تا جایی که صدای زیبایش آذین بخش چند فیلم شده و در سال 2001 آلبوم "پرندۀ آوازه خوان"َ َش در بریتانیا به مقام اول رسیده است.
می گویند استینگ وقتی ترانۀ بالا را که کار خودش است با صدای کسیدی شنیده اشکش سرازیر شده، گاردین هم او را "یکی از بزرگترین صداهای دوران خودش" خوانده. قضاوتش با شما ولی اگر افسردگی دارید بهتر است گوش ندهید از ما گفتن بود.
این هم چند ترانه و کلیپ(+ و + و + و +) از اوا کسیدی که آن را به پری غمگین قصه های من تقدیم می کنم.
شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats