آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Thursday, January 17, 2008
ترانۀ شبات - ریتا جهان فروز
ریتا جهان فروز - منتظرم
آنها که مشتری ثابت این دکه هستند حتماً ریتا را به یاد دارند، او که برای خودش یکی از مشهورترین خواننده های زن این اطراف است اخیراً چند ترانۀ جدید خوانده ولی منتقدان موسیقی یدیعوت احرونوت شدیداً به او گیر داده اند و اعلام کرده اند که ستاره اش در حال افول است و دیگر مثل سابق سالن پر نمی کند و دیسک نمی فروشد. من که موافق این نظریه نیستم، شما چطور؟
شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats