آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, May 09, 2008
ترانۀ شبات - شصت ساله

سابلیمینال و گیوعاترون - شصت ساله

گیوعاترون یک گروه موسیقی ست که شصت سال پیش هم زمان با اعلام استقلال اسرائیل در کیبوتصی به نام گِوَع به وجود آمده و هم چنان به کار خود ادامه می دهد. با وجود این که از اعضای این گروه سن و سالی گذشته (از 40 تا 70) و در کیبوتص معلم، نانوا، کارگر، پرستار، برق کار یا مکانیک هستند، موفق شده اند تا به حال چندین آلبوم موفق داشته باشند و در چهار گوشۀ دنیا کنسرت بدهند.

ترانۀ بالا حاصل هم کاری کوبی شیمعونی معروف به سابلیمینال(رَپر معروف ایرانی تبار) و گیوعاترون است که به عنوان ترانۀ منتخب مراسم شصت ساله گی انتخاب شده.

گزارشی از پشت صحنۀ این ترانه را ببینید.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats