آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, May 02, 2008
ترانۀ شبات - شقایق ها


شوشَنا دماری - شقایق ها

در این سوی دیوار هفتۀ دیگر شصتمین سال گرد استقلال را جشن می گیرند ولی از چند ماه پیش همه این جا شصت چی شده اند و به این بهانه چپ و راست خواننده و ترانه و شخصیت برگزیدۀ شصت سال گذشته را انتخاب می کنند. در یکی از این انتخاب ها که توسط تلویزیون ملی انجام شد، مرحوم خانم شوشنا دماری به عنوان بهترین خوانندۀ زن انتخاب شد. البته بگویم که بینندگان این شبکۀ تلویزیونی اکثراً فسیل هستند و نمی شود انتخاب شان را سلیقۀ اکثریت مردم فرض کرد ولی در این که این زن صداو شخصیت منحصر به فردی داشت شکی نیست.
یادم آمد که
اولین پستی که اینجا نوشتم در مورد او و در روز وداعش با دنیای بی مروت بود با همین ترانه. شوشنا به خاطر لوسترهایی که از گوشش آویزان می کرد و حرکات دست هایش هم معروف بود. این کلیپ مربوط به دوران خیلی بعد از شباب خواننده است.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats