آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Wednesday, June 25, 2008
کارلا درونی

Carla Bruni - Quelqu'un m'a dit

همان طور که شنیدید ما چند روزی در خدمت این خانم محترم و آقاشان سرکوزی بودیم. طبق معمول پاپارازی ها لابد برای راضی کردن پاپاهای شان دنبال این زوج کبوترعاشق افتاده بودند و حتی مچ سرکوزی را وقتی داشته در پارلمان موقع سخن رانی دیگران برای کارلا که در بین جمعیت نشسته بوده اس.ام.اس های عاشقانه می فرستاده گرفته اند.
گاهی حال آدم از این پوتسی موتسی ها به هم می خورد تا خودش دچارش می شود و حال بقیه را به همان صورت به هم می زند.

کارلا برونی صدای قشنگی دارد و اگر از من بپرسید تنها برونی نیست بخش بزرگیش هم درونی ست.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats