آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Sunday, June 29, 2008
ماچت کنم؟ ماچت می کنما!

Cesaria Evora- Besame Mucho

باور می کنید این ترانۀ جاودانی مکزیکی را یک جوان 16 ساله در سال 1940 نوشته باشد؟
با شنیدن صدای سزاریا اوورا آدم ناخودآگاه رمانتیکش می گیرد.


Kiss me, kiss me a lot,
As if tonight were the last time
Kiss me, kiss me a lot
For I'm scared to lose you, to lose you afterwards
I want to feel you very close, see myself in your eyes, see you near me
Think that maybe tomorrow I'll already be far, very far away from you

با آن که می دانم جام ملت های دردمند اروپا را امشب آلمان صاحب می شود، ولی برای پیروزی اسپانیا مذبوحانه دعا می کنم. می شود برای یک بار هم شده زیبایی مغلوب قدرت نشود؟


Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats