آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Friday, August 01, 2008
ترانۀ شبات - پیمان

برای صلح زاده شده ام

این ترانه را به پیمان عزیزم که در چنین روزی روز دل افروزی یک روز قبل و چند سال بعد از من به دنیا آمده، تقدیم می کنم. باشد که رستگار شویم.

شبات شالوم

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats