آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, September 29, 2008
سال نوی عبری

ایلانیت - در سال آینده

امشب شب روش هشانا آغاز سال نوی عبری ست. این عید را به اهلش تبریک می گویم همراه با بهترین آرزوهای قلبی و مغزی برای همۀ مردم دنیا از هر دین و نژاد در سال نوی عبری.

شاید ترانۀ کوچولو با صدای عارف را به یاد داشته باشید، اصل ترانه این است که می شنوید، بیت اولش می گوید:
سال آینده در ایوان می نشینیم و پرنده های مهاجر را می شماریم
بچه ها در روزهای تعطیل، بین خانه و دشت گرگم به هوا بازی می کنند
خواهی دید، خواهی دید که سال آینده چه قدر خوب خواهد بود ....

خلاصه اوج فراخی(بال)، پس بیایید متحد شویم.

شانا تووا

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats