آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Tuesday, December 23, 2008
Happy Festivus

The Story of Festivus

امروز روز خجسته‌ای برای بسیاری از مردم دنیاست. منظورم روز دوم حنوکا یا روز مادر نیست، منظورم فستیووس است یک جشن آلترناتیو که هر سال در روز 23 دسامبر برای کسانی که از جشن‌های دیگر دل خوشی ندارند برگزار می‌شود.
"FESTIVUS THE HOLIDAY FOR THE REST OF US"
بنیاد فستیووس به سال 1996 و ترشحات مغز معیوب یکی از نویسنده‌های سریال ساینفلد برمی‌گردد. از زمان پخش این سریال تا به حال این جشن به صورت جدی و شوخی در سرتاسر دنیا برگزار می‌شود و کارت تبریک و محصولات خاص خودش را دارد.
یکی از رسوم زیبای فستیووس این است که هر کسی به هر یک از دوستانش می‌گوید در سال گذشته چه‌قدر کفر او را در آورده‌اند و چرا!
بعد از شام فستیووس باید با صاحب‌خانه کشتی گرفت و تا ضربه‌فنی نشود جشن تمام نمی‌شود!

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats